skiljeförfaranden

Finns det en rätt till fysisk förhandling inom den internationella skiljemannarätten?

Det hetaste samtalsämnet bland akademiker så väl som yrkesverksamma inom skiljemannarätten, har som en följd av rådande pandemi kommit att innebära frågan om en part till ett skiljeförfarande har en absolut rätt till fysisk förhandling eller om en digital förhandling kan tillgodose grundläggande krav på rättssäkerhet, s.k. Due process.[1] Varje […]
digitalisering domstolsprocess

Digitaliseringen av domstolsprocessen.

Regeringens proposition (2019/20:189) om digital kommunikation i domstolsprocesser, som blivit lag den 1 januari 2021, medför nu att en stämningsansökan i tvistemål och andra ansökningar enligt rättegångsbalken ska få göras digitalt. Ansökan ska i sådant fall skrivas under med en avancerad elektronisk underskrift. Propositionen har även medfört att rättegångsfullmakter ska […]