GDPR

GDPR & personuppgiftslagen

GDPR – eller som regelverket benämns på svenska, dataskyddsförordningen – upplevas av många som svårnavigerat. Syftet med GDPR är att stärka enskilda individer rättigheter samt att harmonisera dataskyddslagstiftningen inom EU. I den här artikel ges en introduktion och några användbara tips som hjälper er att komma i gång med efterlevnaden […]

Tvistlösning

Vad innebär det att stämma någon? Så här fungerar tvistemål. Under livets gång är det inte ovanligt att det uppstår en tvist som behöver lösas med hjälp av domstol. Kanske är du som privatperson missnöjd med en konsumenttjänst, t.ex. en hantverkares arbete, är oense med säljaren till en vara som […]
visselblåsardirektivet

Visselblåsardirektivet

Ny arbetsrättslig reglering – utökat skydd för "visselblåsare" Den 17 december 2021 träder lag (2021:890) om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden i kraft. Lagen genomför EU:s så kallade visselblåsardirektiv och innebär ett arbetsrättsligt skydd för den som slår larm om allvarliga missförhållanden i arbetsgivarens verksamhet. Skyldighet att införa […]
offentliga upphandlingar

Så fungerar det och så lyckas du med offentliga upphandlingar

Planerar ert företag att delta i en offentlig upphandling? Då har du hittat rätt. Här följer lite grundläggande information och några användbara tips för en lyckad upphandling. Vad är en offentlig upphandling?Offentliga upphandlingar är lagreglerade inköp från stat, kommun, regioner och myndighetsägda bolag. Upphandlingsprocessen regleras huvudsakligen i lagen om offentlig […]

Frukostwebbinarium om kommersiella avtal och tvistelösning.

Vi välkomnar dig att delta i ett digitalt frukostseminarium om kommersiella avtal och tvistelösning.  Klicka på knappen nedan för att anmäla dig. Anmälan till frukostseminarium Webbinariet är kostnadsfritt och syftar till att ge dig värdefull och användbar information om vad du ska tänka på vid ingående av kommersiella avtal och eventuella härrörande tvister.  Program   Föreläsare är managing partner Ylli Dautaj och […]
skiljeförfaranden

Finns det en rätt till fysisk förhandling inom skiljemannarätten?

Det hetaste samtalsämnet bland akademiker så väl som yrkesverksamma inom skiljemannarätten, har som en följd av rådande pandemi kommit att innebära frågan om en part till ett skiljeförfarande har en absolut rätt till fysisk förhandling eller om en digital förhandling kan tillgodose grundläggande krav på rättssäkerhet, s.k. Due process.[1] Varje […]

Tre tips till blivande jurister

Utnyttja kontakt- och arbetsmarknadsdagarna De flesta universiteten organiserar kontakt- eller arbetsmarknadsdagar för att ge studenterna en chans att träffa och prata med framtida arbetsgivare. Dessa tillfällen ger dig en bättre inblick i hur det är att arbeta för vissa arbetsgivare inom juristbranschen. Tack vare kontaktdagarna i Uppsala fick jag själv […]
förhandsavtal

Tre snabba om förhandsavtal

Idag byggs det många nya bostäder och många köper nyproducerade bostadsrätter. Köpeavtal av nyproduktion brukar dock ingås långt innan bostaden är färdig, ett så kallat förhandsavtal, och mycket kan därför hända under den tiden. Frågan är vilka möjligheter du har när köpet inte riktigt blev som du tänkt dig och […]
entreprenad

Entreprenad – vart ska svar sökas och vilka regler gäller när?

Parternas avtal Parternas avtal är som alltid när avtal finns, den självklara och främsta källan till svar när frågor i samband med entreprenad uppstår. Avtalsinnehållet gäller utan undantag, så länge tvingade lagstiftning inte har avtalats bort eller förändrats på ett otillåtet sätt. Parterna kan således gemensamt komma överens om vad […]

Undvik konflikter i bolaget med aktieägaravtal

Ska du bilda bolag? Vid bolagsbildning är i allmänhet de delägare som är med och bildar bolaget överens om vad målet med bolaget är, hur det ska drivas och de olika delägarnas roll i bolaget. Det är dock vanligt att synen på hur framtida händelser ska hanteras skiljer sig åt […]