Undvik konflikter i bolaget med aktieägaravtal

Ska du bilda bolag? Vid bolagsbildning är i allmänhet de delägare som är med och bildar bolaget överens om vad målet med bolaget är, hur det ska drivas och de olika delägarnas roll i bolaget. Det är dock vanligt att synen på hur framtida händelser ska hanteras skiljer sig åt […]
tips till blivande studenter

Tre tips till blivande jurister

Utnyttja kontakt- och arbetsmarknadsdagarna De flesta universiteten organiserar kontakt- eller arbetsmarknadsdagar för att ge studenterna en chans att träffa och prata med framtida arbetsgivare. Dessa tillfällen ger dig en bättre inblick i hur det är att arbeta för vissa arbetsgivare inom juristbranschen. Tack vare kontaktdagarna i Uppsala fick jag själv […]

Hävning av konsumenttjänst. Kan du dina rättigheter?

Har du som privatperson köpt en tjänst av ett företag? Du kanske har anlitat någon för att renovera ditt kök, anlägga en altan eller reparera din TV?  Oavsett är det viktigt att du som konsument blir nöjd med resultatet och att det blir som förväntat. Men vad händer om man […]
skiljeförfaranden

Finns det en rätt till fysisk förhandling inom den internationella skiljemannarätten?

Det hetaste samtalsämnet bland akademiker så väl som yrkesverksamma inom skiljemannarätten, har som en följd av rådande pandemi kommit att innebära frågan om en part till ett skiljeförfarande har en absolut rätt till fysisk förhandling eller om en digital förhandling kan tillgodose grundläggande krav på rättssäkerhet, s.k. Due process.[1] Varje […]
digitalisering domstolsprocess

Digitaliseringen av domstolsprocessen.

Regeringens proposition (2019/20:189) om digital kommunikation i domstolsprocesser, som blivit lag den 1 januari 2021, medför nu att en stämningsansökan i tvistemål och andra ansökningar enligt rättegångsbalken ska få göras digitalt. Ansökan ska i sådant fall skrivas under med en avancerad elektronisk underskrift. Propositionen har även medfört att rättegångsfullmakter ska […]