GDPR

GDPR & personuppgiftslagen

GDPR – eller som regelverket benämns på svenska, dataskyddsförordningen – upplevas av många som svårnavigerat. Syftet med GDPR är att stärka enskilda individer rättigheter samt att harmonisera dataskyddslagstiftningen inom EU. I den här artikel ges en introduktion och några användbara tips som hjälper er att komma i gång med efterlevnaden […]

Tvistlösning

Vad innebär det att stämma någon? Så här fungerar tvistemål. Under livets gång är det inte ovanligt att det uppstår en tvist som behöver lösas med hjälp av domstol. Kanske är du som privatperson missnöjd med en konsumenttjänst, t.ex. en hantverkares arbete, är oense med säljaren till en vara som […]
visselblåsardirektivet

Visselblåsardirektivet

Ny arbetsrättslig reglering – utökat skydd för "visselblåsare" Den 17 december 2021 träder lag (2021:890) om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden i kraft. Lagen genomför EU:s så kallade visselblåsardirektiv och innebär ett arbetsrättsligt skydd för den som slår larm om allvarliga missförhållanden i arbetsgivarens verksamhet. Skyldighet att införa […]
offentliga upphandlingar

Så fungerar det och så lyckas du med offentliga upphandlingar

Planerar ert företag att delta i en offentlig upphandling? Då har du hittat rätt. Här följer lite grundläggande information och några användbara tips för en lyckad upphandling. Vad är en offentlig upphandling?Offentliga upphandlingar är lagreglerade inköp från stat, kommun, regioner och myndighetsägda bolag. Upphandlingsprocessen regleras huvudsakligen i lagen om offentlig […]
entreprenad

Entreprenad – vart ska svar sökas och vilka regler gäller när?

Parternas avtal Parternas avtal är som alltid när avtal finns, den självklara och främsta källan till svar när frågor i samband med entreprenad uppstår. Avtalsinnehållet gäller utan undantag, så länge tvingade lagstiftning inte har avtalats bort eller förändrats på ett otillåtet sätt. Parterna kan således gemensamt komma överens om vad […]