Aktuellt

Frågor i kölvattnet av Högsta domstolens mål T 7236–21

By Dag Eriksson Alvarez | February 22, 2023

”Bostadsbristen i landet har skapat incitament till bildandet och användandet av uthyrningsbolag vars verksamhet går ut på att hyra ut lägenheter i andra hand. Dessa bolag används ofta för att kringgå de skyddsbestämmelser i 12 kapitlet jordabalken som finns till förmån för hyresgäster, exempelvis regler om skälig hyra och besittningsskydd” Ava Setayesh, jurist, skriver om frågor i…

Läs mer

DER Juridiks jurister svarar på frågor på Bolagsplatsen.se

By Katharina Wide | January 16, 2023

DER Juridik har inlett ett samarbete med Bolagsplatsen.se. Våra jurister bistår med att svara på olika typer av bolagsrättsliga frågor som Bolagsplatsen får skickade till sig. Gå in och läs Michaela Iosifidous, Sarah van der Stads och Sanne Ringdals texter om bland annat holdingbolag! Vad är ett holdingbolag? Hur tar man över ett aktiebolag? Kan ett…

Läs mer

“Hyresgästen går miste om sin rätt” – oklar processrätt försvårar återbetalning

By Sanne Ringdal | November 8, 2022

”I ärenden som handlar om återbetalning av överhyra tycks vissa processrättsliga principer inte alls få samma genomslag som i andra civilrättsliga tvister. Hyresnämnderna beaktar exempelvis inte alltid alternativa yrkanden, vilket gör att hyresgästen riskerar att gå miste om sin rätt. Inte heller tycks nämnden lägga någon vikt vid om hyresvärden underlåtit att inställa sig eller…

Läs mer
affärsjurister

“DER Juridik är den enda byrån jag stött på som tillämpar work-life-balance på riktigt”

By derjuridikwpadmin | May 23, 2022

För en person som älskar att utmana sig själv, att vara social och att hjälpa andra att lösa problem är juristyrket en perfekt matchning. Det visade sig för Rebecca Ahl, som idag är jurist inom fastighet, entreprenad och familjerätt på DER Juridik. – Att börja jobba efter examen blev en positiv överraskning, yrket är inte…

Läs mer

De fem viktigaste trenderna just nu inom Legal Tech

By derjuridikwpadmin | May 9, 2022
,

Precis som resten av världen håller juristbranschen på att digitaliseras. Framtidens juristbyrå är mer effektiv och innovativ än någonsin – iallafall om man får tro framtidsspanarna. Här är fem stora trender inom legal tech som Netdocuments förutspår för 2022. Artificiell intelligens och machine learning gör äntligen intåg Efter många års spekulation är det nu äntligen…

Läs mer

Avtal vid Force Majeure – vad gäller?

By Sanne Ringdal | March 31, 2022

När ett avtal har ingåtts är huvudregeln att det ska hållas. En part som underlåter att uppfylla sin del av avtalet gör sig således skyldig till ett avtalsbrott, vilket kan aktualisera ett skadeståndsansvar och andra påföljder. Vid vissa tillfällen kan det dock bli omöjligt eller väldigt svårt för en part att prestera i enlighet med…

Läs mer
stämningsansökan

Stämningsansökan – vad innebär det att stämma någon?

By derjuridikwpadmin | February 1, 2022
,

Under livets gång är det inte ovanligt att det uppstår en tvist som behöver lösas med hjälp av domstol. Kanske är du som privatperson missnöjd med en konsumenttjänst, som en hantverkares arbete, är oense med säljaren till en vara du har betalt dyrt för eller kanske hamnat i en dispyt med din arbetsgivare? Kanske driver…

Läs mer
GDPR

GDPR & personuppgiftslagen

By derjuridikwpadmin | December 2, 2021

GDPR – eller som regelverket benämns på svenska, dataskyddsförordningen – upplevas av många som svårnavigerat. Syftet med GDPR är att stärka enskilda individer rättigheter samt att harmonisera dataskyddslagstiftningen inom EU. I den här artikel ges en introduktion och några användbara tips som hjälper er att komma i gång med efterlevnaden av GDPR. GDPR påverkar alla…

Läs mer

Tvistlösning

By derjuridikwpadmin | December 2, 2021

Vad innebär det att stämma någon? Så här fungerar tvistemål. Under livets gång är det inte ovanligt att det uppstår en tvist som behöver lösas med hjälp av domstol. Kanske är du som privatperson missnöjd med en konsumenttjänst, t.ex. en hantverkares arbete, är oense med säljaren till en vara som du har betalt dyrt för…

Läs mer
visselblåsardirektivet

Visselblåsardirektivet

By derjuridikwpadmin | November 8, 2021

Ny arbetsrättslig reglering – utökat skydd för “visselblåsare” Den 17 december 2021 träder lag (2021:890) om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden i kraft. Lagen genomför EU:s så kallade visselblåsardirektiv och innebär ett arbetsrättsligt skydd för den som slår larm om allvarliga missförhållanden i arbetsgivarens verksamhet. Skyldighet att införa särskilda rapporteringskanalerMed införandet av den…

Läs mer