offentliga upphandlingar

Så fungerar det och så lyckas du med offentliga upphandlingar

Planerar ert företag att delta i en offentlig upphandling? Då har du hittat rätt. Här följer lite grundläggande information och några användbara tips för en lyckad upphandling. Vad är en offentlig upphandling?Offentliga upphandlingar är lagreglerade inköp från stat, kommun, regioner och myndighetsägda bolag. Upphandlingsprocessen regleras huvudsakligen i lagen om offentlig […]

Tre tips till blivande jurister

Utnyttja kontakt- och arbetsmarknadsdagarna De flesta universiteten organiserar kontakt- eller arbetsmarknadsdagar för att ge studenterna en chans att träffa och prata med framtida arbetsgivare. Dessa tillfällen ger dig en bättre inblick i hur det är att arbeta för vissa arbetsgivare inom juristbranschen. Tack vare kontaktdagarna i Uppsala fick jag själv […]
förhandsavtal

Tre snabba om förhandsavtal

Idag byggs det många nya bostäder och många köper nyproducerade bostadsrätter. Köpeavtal av nyproduktion brukar dock ingås långt innan bostaden är färdig, ett så kallat förhandsavtal, och mycket kan därför hända under den tiden. Frågan är vilka möjligheter du har när köpet inte riktigt blev som du tänkt dig och […]

Undvik konflikter i bolaget med aktieägaravtal

Ska du bilda bolag? Vid bolagsbildning är i allmänhet de delägare som är med och bildar bolaget överens om vad målet med bolaget är, hur det ska drivas och de olika delägarnas roll i bolaget. Det är dock vanligt att synen på hur framtida händelser ska hanteras skiljer sig åt […]

Hävning av konsumenttjänst. Kan du dina rättigheter?

Har du som privatperson köpt en tjänst av ett företag? Du kanske har anlitat någon för att renovera ditt kök, anlägga en altan eller reparera din TV?  Oavsett är det viktigt att du som konsument blir nöjd med resultatet och att det blir som förväntat. Men vad händer om man […]