Aktuellt

De fem viktigaste trenderna just nu inom Legal Tech

By Isabel Norlin | May 9, 2022
,

Precis som resten av världen håller juristbranschen på att digitaliseras. Framtidens juristbyrå är mer effektiv och innovativ än någonsin – iallafall om man får tro framtidsspanarna. Här är fem stora trender inom legal tech som Netdocuments förutspår för 2022. Artificiell intelligens och machine learning gör äntligen intåg Efter många års spekulation är det nu äntligen…

Läs mer
digitalisering domstolsprocess

Digitaliseringen av domstolsprocessen.

By Sanne Ringdal | April 9, 2021

Regeringens proposition (2019/20:189) om digital kommunikation i domstolsprocesser, som blivit lag den 1 januari 2021, medför nu att en stämningsansökan i tvistemål och andra ansökningar enligt rättegångsbalken ska få göras digitalt. Ansökan ska i sådant fall skrivas under med en avancerad elektronisk underskrift. Propositionen har även medfört att rättegångsfullmakter ska få utfärdas i digital form…

Läs mer