digitalisering domstolsprocess

Digitaliseringen av domstolsprocessen.

Regeringens proposition (2019/20:189) om digital kommunikation i domstolsprocesser, som blivit lag den 1 januari 2021, medför nu att en stämningsansökan i tvistemål och andra ansökningar enligt rättegångsbalken ska få göras digitalt. Ansökan ska i sådant fall skrivas under med en avancerad elektronisk underskrift. Propositionen har även medfört att rättegångsfullmakter ska […]