Arbetsrätt

Arbetsrätt och pensioner

Arbetsrätt innebär arbete med frågor som härrör från förhållandet mellan en arbetsgivare och arbetstagare.

Det kan gälla frågor såsom omstruktureringar inom organisationen, disciplinåtgärder, upphörande och ingående av anställningsavtal, uppköp av ny verksamhet och överlåtelse. Vi som arbetar på DER Juridik har en lång erfarenhet av arbete med arbetsrätt och hjälper till med alla typer av arbetsrättsliga frågor, framförallt ger vi rådgivning inom följande arbetsrättsliga ärenden:

  • Upprättande av anställningsavtal och avslutande av anställningar
  • Rådgivning och bistånd vid omorganisationer och driftsinskränkningar
  • Frågor om konkurrensklausuler (non-compete clauses)
  • Kollektiv arbetsrätt samt arbetsrättsliga frågor i samband med transaktioner
  • Pensionsfrågor
  • Tvister och internationella frågor om utländsk arbetskraft och utstationeringar
  • Arbetsmiljörättsliga frågor
  • Övriga arbetsrättsliga frågor

Vill du hjälp?

kontakt@derjuridik.se
·  Mån – Fre 09:00-17:00

Medarbetare