Bank

Bank och finans

DER Juridik ger rådgivning till banker, låntagare och finansinstitut inom alla områden av bankverksamhet och finansiering

Vår verksamhet omfattar rådgivning inom bland annat projektfinansiering, fastighetsfinansiering och förvärvsfinansiering. Våra jurister har omfattande branschkunskap inom den finansiella sektorn. Detta är av särskild vikt då behovet på bank- och finansmarknaden på senare tid innefattar kunskap inom fler integrerade verksamheter som banker, finansbolag och försäkringsbolag tillsammans erbjuder. Vi ger vanligtvis rådgivning inom:

  • Finansiering
    • Inom detta område hjälper vi exempelvis klienter upprätta låneavtal och andra typer av finansiella dokument
  • Krediträtt
    • Inom detta område hjälper vi klienter med alla fordrings och kreditsrelaterade ärenden, exempelvis ingående och upprättande av kreditavtal, överlåtelse av fordringar, pantsättning av krediter, borgensfrågor och leasingfrågor. För privatpersoner hjälper vi även till med ingående av bostadslån och dylikt.
  • Värdepappersrätt
    • Inom detta område hjälper vi klienter med rådgivning vid köp av finansiella instrument och warrants.

Vill du hjälp?

kontakt@derjuridik.se
·  Mån – Fre 09:00-17:00

Medarbetare