Bolagsrätt

Val av bolagsform

 Val av bolagsform har stor betydelse för den verksamhet man avser att bedriva.

  På DER Juridik har vi omfattande erfarenhet av att biträda klienter med att starta olika bolagsformer, ex aktiebolag, handelsbolag, kommanditbolag och dylikt. Våra jurister rekommenderar alltid en passande bolagsform för den verksamhet klienten avser att bedriva. Vi bistår även vid kapitalanskaffning, omstrukturering av bolag och bildande av företagsgrupper och koncerner. Tillhörande till detta rättsområde är att våra jurister även bistår med eventuella skattefrågor som hör till bedrivandet av varje associationsform. Våra jurister har expertkompetens inom bl.a. följande områden:

Styrelsefrågor

Låneförbudsregler

Likvidation

Kapitalförvaltning

Företagsgrupper

Omstruktureringar

Generationsskiften i familjeägda bolag

Vill du hjälp?

kontakt@derjuridik.se
·  Mån – Fre 09:00-17:00

Vi på DER Juridik