Bostadsjuridik

Bostadsjuridik

De allra flesta människor kommer någon gång under sin livstid att komma i kontakt med bostadsjuridik.

Det kan handla om att du bor i en bostadsrättsförening och sitter i föreningen styrelse och hantera frågor renoveringsfrågor eller frågor om andrahandsuthyrning. Det kanske handlar om att du bor i en hyresrätt som du hyr i andra hand där hyresvärden tar eller tagit ut en överhyra. Vilket det nu kan vara, så har DER JURIDIK en bred erfarenhet av av att representera fastighetsägare, hyresvärdar och hyresgäster i alla tänkbara tvister eller frågor som kan uppkomma. Vår expertis innebär att vi kan ge dig en bättre och billigare service. Vi har specialiserade jurister som vilket leder till att du har möjligheten att direkten komma i kontakt med en specialist. Hos oss finner du jurister som har en gedigen erfarenhet av att hantera bostadsrättsliga tvister från alla olika perspektiv. När det kommer till bostadsjuridik erbjuder DER JURIDIK via tjänsten OrimligHyra.se en återbetalning av överhyra för andrahandshyresgäster upp till tolv månader (tjugofyra månader från 1 oktober 2019). Via samma tjänst kan hyresgäster som hyr en bostadsrätt ansöka om hyresnedsättning och eller jämkning av hyresavtal i övrigt. Sammanfattningsvis biträder vi klienter inom följande ärenden:

 • För privatpersoner
  • Återbetalning av överhyra upp till 24 månader via tjänsten OrimligHyra.se
  • Hyresnedsättning
  • Köpekontrakt för bostadsrätt, villa och hus
  • Fel i bostadsrätt
  • Tvist med hantverkare
  • Tvist vid bostadsrätt/villa
  • Skador (ex vattenskador, mögel och fuktskador)
  • Skadeståndsrätt
 • För fastighetsägare och bostadsrättföreningar
  • Bygglov
  • Entreprenadavtal
  • Störningar
  • Uppsägning av hyresgäst (lokal/lägenhet)
  • Övriga tvister (ex med anledning av nyproduktion, bildande av BRF)

Vill du hjälp?

kontakt@derjuridik.se
·  Mån – Fre 09:00-17:00

Medarbetare