Entreprenadrätt

Entreprenadrätt

Entreprenadrätt avser avtalsförhållandet mellan entreprenör och beställare eller byggherre.

Även förhållandet mellan entreprenör och underentreprenör samt de inköp som sker gällande material till ett bygge. DER Juridik har en stor erfarenhet av att tolka byggbranschens standardavtal på området exempelvis (AB 04/ABT 06/ ABK 09, ABS 09 m fl). Inom ramen för entreprenadrätt bistår våra jurister i följande ärenden:

 • Tolkning och ändringar av branschavtal
 • Ombud i diverse entreprenadtvister
 • För vindkraftsbolag erbjuder vi även följande tjänster
  • Köp av fastighet (innefattande tomt) alternativ hyra
  • Agera biträde i vindkraftsprojekt
  • Ansökan om bygglov hos kommunen
  • Ansökan om igångsättningstid/förlängning
  • Skatterättsliga frågor avseende fastighetskatt
  • Förvärv och rekonstruktion

Vill du hjälp?

kontakt@derjuridik.se
·  Mån – Fre 09:00-17:00

Medarbetare