Familjerätt

FAMILJERÄTT

Familjerätt eller familjejuridik är samlingsnamn för de regler som styr vårt familjeliv. Här hanteras frågor eller tvister som uppkommer med anledning av ett samboförhållande, äktenskap, föräldraskap, separation och dödsfall. Inom ramen för familjejuridik erbjuder DER Juridik även svar på frågor rörande hur makar eller sambor ska dela tillgångar eller hur skulder ska hanteras vid separation eller dödsfall. Vi agerar även ombud i vårdnadstvister och LVU-ärenden. Inom familjejuridiken erbjuder vi följande tjänster:

  • Upprättande av testamente, bodelningsavtal, andelsberäkningar
  • Ansökan om skilsmässa
  • Ansökan om vårdnad och umgänge
  • Agerar ombud vid LVU, LVM, LPT ärenden

Vill du att någon hjälper dig?

Låt oss hjälpa dig

kontakt@derjuridik.se
·  Mån – Fre 09:00-17:00

Vi på DER Juridik