GDPR

GDPR

Vi erbjuder ett IT-avtal anpassat till era affärer

Vi erbjuder ett IT-avtal anpassat till den typ av affärer som genomförs, i överensstämmelse med branschpraxis och med särskilt fokus på viktiga bestämmelser. Vi erbjuder även GDPR-utredningar och upprättande av policy och riktlinjer som syftar till upprätthållandet av GDPR samt personuppgiftsbiträdesavtal. Vi skriver inte bara kundanpassade avtalsmallar utan är också experter inom detta område och har upprättat samtliga dokument för ledande försäkringsbolag och banker och myndigheter runtom i Sverige. Inom GDPR/IT rätt bistår vi med rådgivning inom följande områden:

  • E-frågor (ex hantering av cookies och dylikt)
  • Molntjänster
  • Licensiering
  • Upprättande av dataskyddspolicy, biträdesavtal, personuppgiftshanteringsavtal och IT-avtal
  • Föreläsningar och kurser

Vill du hjälp?

kontakt@derjuridik.se
·  Mån – Fre 09:00-17:00

Medarbetare