Immaterialrätt

Immaterialrätt

Våra jurister har en gedigen kunskap inom immaterialrätt.

De verkar inom gränssnittet där ny teknik och nya affärsmodeller möter verkligheten. Vi erbjuder bevakning och försvar för dina patent och andra rättigheter. Vi erbjuder adekvat rådgivning om hur dina tjänster eller produkter kan kommersialiseras på bästa sätt. Vi agerar även som ombud i mål om patentintrång och vid andra immaterialrättsliga intrång. Vi erbjuder även immaterial –och marknadsrättsliga analyser, domännamnsregistreringar och dylikt runt om i hela världen. Följaktligen erbjuder vi rådgivning inom:

  • Upphovsrätt
  • Patenträtt
  • Varumärkesrätt, inklusive bevakning och förnyelse av befintliga registreringar
  • Marknadsrätt
  • Mönsterrätt
  • Företagshemligheter

Vill du hjälp?

kontakt@derjuridik.se
·  Mån – Fre 09:00-17:00

Medarbetare