Integritetspolicy

DER Juridiks behandling av dina personuppgifter

Tack för att du besöker vår hemsida.

Insamling och användning av personuppgifter

 1. DER Juridik hanterar personuppgifter med stor försiktighet och noggrannhet. Denna policy ger information om vilka uppgifter vi samlar in när du använder dig av våra webbplatser eller vår tjänst.
 2. Vi månar om din integritet och följer gällande dataskyddslagstiftning. Vi informerar dig på denna sida om vår behandling av dina personuppgifter och om dina rättigheter enligt gällande dataskyddslagstiftning. Uppgifterna behandlas endast om rättslig grund finns. Det vill säga, i synnerhet om behandling av personuppgifter är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra våra kontraktuella åtaganden, d.v.s. när medgivande är förpliktigande enligt lag samt när detta baseras på legitima och grundläggande intressen (t.ex. analys, optimering, ekonomisk drift och IT-skydd i den mening som avses enligt artikel 6.1. av GDPR — särskilt inom publikmätning, skapande av profiler för reklam och marknadsföring samt insamling av åtkomstdata och användning av tjänster från tredje part).
 3. Den rättsliga grunden för samtycket återfinns i artikel 6 (1) och artikel 7 Dataskyddsförordningen (GDPR). Artikel 6, (1) b GDPR utgör grunden för nödvändig personuppgiftsbehandling för utförandet av våra tjänster och kontraktsåtgärder, samt utgör en nödvändig grund för fullgörandet av våra rättsliga förpliktelser i enlighet med artikel 6 (1) c GDPR. Förordningens artikel 6 (1) f utgör den rättsliga grunden för personuppgiftsbehandling för att skydda våra legitima och grundläggande intressen.

Begrepp

Klient betyder en fysisk person som använder, har använt eller har uttryckt en önskan att använda våra tjänster. En personuppgift är en upplysning som direkt eller indirekt tillsammans med andra uppgifter kan knytas till en fysisk levande person. Exempel på personuppgifter är namn, adress, telefonnummer, personnummer och e-postadresser. Behandling av personuppgifter innefattar all hantering av personuppgifter, exempelvis insamling, analysering, ändring, registrering och lagring. Personuppgiftsansvarig är den som ensam eller tillsammans med annan bestämmer ändamål och medel för behandlingen av personuppgifterna och som ansvarar för att sådan behandling sker i enlighet med tillämplig lagstiftning.

VILKA PERSONUPPGIFTER BEHANDLAS OCH FÖR VILKA ÄNDAMÅL?

Vi behandlar personuppgifter om dig som

 • besöker vår hemsida (se ovan),
 • är klient eller motpart i egenskap av privatperson,
 • är anställd hos klient eller motpart,
 • på andra sätt berörs av våra uppdrag,
 • deltar på våra event, eller
 • söker anställning hos oss.

Vid rent informativt användande av våra webbplatser — dvs om du inte skickar in en förfrågan, loggar in eller anger personuppgifter — hanterar vi endast de uppgifter som din webbläsare skickar till vår server och som är tekniskt nödvändiga för att webbplatsen kan visas samt garantera stabilitet och säkerhet (“Besökaruppgifter”):

a.    IP-adress

b.    Datum och tidpunkt för besöket

c.     Webbplatsbesökets längd

d.    Tidsskillnad jämfört med Greenwich Mean Time (GMT)

e.    Innehåll av sidbegäran (specifik sida)

f.      Åtkomststatus/HTTP-statuskod

g.    Överförd mängd data för varje besök

h.    Webbplats varifrån åtkomstkravet kommer ifrån

i.      De webbplatser som du besöker

j.      Internetleverantör

k.     Webbläsartyp

l.      Serverloggar

m.   Operativsystem och dess gränssnitt

n.    Språk och webbläsarversion

 1. Rättslig grund i enlighet med artikel 6 (1) f GDPR, i synnerhet vårt berättigade intresse för erbjudande och uppvisning av webbplatsen för besökare.
 2.  Vi skapar anonyma användarprofiler baserat på individuella sidbesök för att fortlöpande kunna förbättra hemsidan.

Vi behandlar personuppgifter för ändamålen att administrera och utföra våra uppdrag, uppfylla våra rättsliga skyldigheter, rekrytera personal samt marknadsföra våra tjänster på de sätt som beskrivs närmare i det följande.

Vi är personuppgiftsansvariga för våra behandlingar och ansvarar för att följa tillämplig dataskyddslagstiftning.

Utförande av uppdrag

Vi behandlar personuppgifter som vi får del av inom ramen för ett uppdrag, eller i samband med förberedelse eller administration av ett uppdrag, för ändamålen att administrera och utföra uppdraget och uppfylla våra rättsliga skyldigheter.

Vi behandlar även personuppgifter som vi inhämtar från privata och offentliga register samt från domstolar och myndigheter. Detta sker exempelvis när vi uppfyller vår rättsliga skyldighet att kontrollera våra klienters identitet och ägarförhållanden samt informera oss om ärendet och i vissa fall även om klientmedel och andra tillgångars ursprung.

Nyhetsbrev, kundundersökningar och event, med mera

Vi kan få tillgång till personuppgifter genom kontakter via e-mail och annan kommunikation eller via din användning av någon av de tjänster som vi tillhandahåller via hemsidan.

Exempel på en sådan tjänst är DER Juridiks nyhetsbrev där du registrerar din e-mailadress, vilken vi lagrar i syfte att kunna skicka dig nyhetsbreven. En annan sådan tjänst är anmälningsfunktioner till DER Juridiks olika event, såsom seminarium eller föreläsningar. Vid en sådan anmälan behöver du ange namn, e-mailadress, företag, eventuell matallergi, telefonnummer och din titel. Dessa uppgifter sparas för att kunna skicka kallelser och uppföljningsmail till dig angående de olika event som du anmält dig till. Om du inte längre vill få utskick från oss ber vid dig kontakta oss genom kontaktuppgifterna längst ned i denna informationstext.

Vi kan också komma att använda dina personuppgifter för kundundersökningar eller andra marknadsaktiviteter.

Rekrytering av personal eller anlitande av konsult

Vi behandlar personuppgifter inom ramen för rekrytering av personal. De uppgifter vi behandlar är de som du lämnar i din ansökan, i t.ex. CV, personligt brev, betyg, intyg samt uppgifter från referenser.

Behandling av personuppgifter vid annan kontakt

När du kontaktar oss via e-post, telefon eller via ett kontaktformulär behandlas de uppgifter som du lämnar (t.ex. e-postadress, namn, telefonnummer eller innehållet i begäran) till oss för att svara på dina frågor och/eller för att behandla din förfrågan. Den rättsliga grunden för ovanstående är artikel 6 (1) b GDPR.

Datahantering genom användning av cookies

 1. Förutom ovan nämnda hantering av personuppgifter sparas så kallade cookies på din dator när du besöker våra webbplatser. Cookies är små textfiler som sparas på din hårddisk genom din webbläsare och som sedan skickas till oss när du besöker en av våra webbplatser. Dessa gör våra webbplatser effektivare och mer användarvänliga. Den rättsliga grunden baseras på artikel 6 (1) f GDPR, specifikt vårt berättigade intresse för förbättring av webbplatsens användarvänlighet och våra nätbaserade marknadsföringstjänster.
 2. Du kan ändra dina webbläsarinställningar för att inaktivera lagrandet av cookies. Däremot kan blockerandet av cookies leda till att du inte kan använda alla funktioner på våra webbplatser.
 3. Våra webbplatser använder temporära och permanenta cookies vars funktion förklaras i nästa avsnitt.
 4. Temporära cookies raderas automatiskt när webbläsaren stängs ner. Hit räknas ‘session cookies’ vilka sparar ett så kallat session-ID som sänder olika förfrågningar från webbplatsen och din webbläsare. På så sätt kan din dator känna igen om du återvänder till webbplatsen.
 5. Permanenta cookies raderas automatiskt efter ett par dagar eller längre, beroende på typen av cookies. Du kan radera cookies närsomhelst genom att gå in på webbläsarens säkerhetsinställningar.

MARKNADSFÖRING

Ändamål

Marknadsföra DER Juridiks tjänster.

Behandlingar som utförs

 • segmentering,
 • e-postutskick,
 • direktadresserade brev,
 • upprättande av målgrupper på Facebook och Googles annonseringstjänster, samt
 • analys av marknadsföring.

Kategorier av personuppgifter

 • namn,
 • födelsedatum,
 • e-postadress, samt
 • postadress.

Besök på webbplatsen

När en besökare går in på en av våra webbplatser tilldelas den datorn en temporär cookie för att kunna identifiera webbläsaren och förmedla användarbeteende och sökmetod. Utöver detta använder vi permanenta cookies, för att förbättra användbarheten på våra webbplatser så att du kan se resultaten av en avbruten session tio dagar efter att du lämnat sidan.

Google Analytics

 1. Vi använder Google Analytics, en webbanalystjänst från Google LLC, Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (”Google“). Informationen som cookies ger om användningen av våra webbplatser skickas vanligtvis till en Google-server i USA och lagras där.
 2. Om IP-anonymisering är aktiverad kommer dock din IP-adress att förkortas av Google i förhand inom Europeiska unionens medlemsstater eller andra fördragsslutande länder inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES). Endast i undantagsfall kommer hela IP-adressen skickas till en Google-server i USA och förkortas där. Våra webbplatser använder sig av aktiv IP-anonymisering. Google kommer att använda den här informationen för vår räkning för att utvärdera användningen av våra webbplatser, sammanställa rapporter om aktiviteter och förse oss med andra tjänster relaterade till webbplats- och internetanvändning.
 3. IP-adressen som din webbläsare förmedlar inom ramen för Google Analytics — enligt uppgifter från Google — kommer inte att förknippas med annan data Google innehar. För mer information hänvisar vi till Googles dataskyddspolicy. Du kan förhindra insamling och användande av data som genereras av cookien och dess förmedlande (inklusive din IP-adress) till Google genom att ladda ner och installera en så kallad plugin till din webbläsare.

Google Adwords Conversion-Tracking

 1. Vi använder nätannonsverktyget “Google AdWords“ och  dess  konverteringsspårning Conversion Tracking vilket är en analystjänst från Google. När du klickar på en Google-annons lagras en cookie för konverteringsspårning på din dator. Cookies raderas automatiskt efter 30 dagar. Dessa cookies innehåller inga personuppgifter och kan inte användas för att identifiera dig.
 2. Om du besöker specifika sidor på våra webbplatser och cookien ännu inte har gått ut kan Google och derjuridik.se upptäcka att du har klickat på annonsen och omdirigerats till just den sidan. Varje Google AdWords-kund erhåller en specifik cookie vilket förhindrar att cookies kan spåras via AdWords-kundernas webbplatser. Informationen som erhålls av konverteringscookien används för att generera konverteringsstatistik för AdWords-kunder som använder konverteringsspårning. Med en konverteringsspårnings-tagg kan kunder se det totala antalet användare som klickade på deras annons och omdirigerades till deras sida. De mottar emellertid inte information som personligen kan identifiera användare. Det finns således inget sätt att spåras cookies via AdWords-kundernas webbplatser.
 3. Googles dataskyddspolicy hittar du här: https://policies.google.com/technologies/ads?hl=sv.

Google Dynamic Remarketing

 1. Vi använder oss av Remarketing (eller “Liknande målgrupper”) på våra webbplatser — en tjänst från Google.
 2. Med den här funktionen kan vi rikta annonsering till dig som besökare på våra webbplatser genom att visa dig personliga, intressebaserade annonser när du besöker andra webbplatser på Googles Display-nätverk.
 3. Google använder cookies för att utföra användningsanalysen för webbplatsen, som utgör grunden för skapandet av intressebaserade annonser. Google sparar då en fil med en sekvens av siffror i din webbläsare. Genom dessa siffror registreras webbplatsbesök och anonyma uppgifter om webbplatsanvändning. Webbplatsbesökares personuppgifter sparas ej. Om du besöker en annan webbplats i Googles Display-nätverk ser du annonser som sannolikt kommer att innehålla tidigare visade produkt- och informationsområden. Du kan inaktivera användningen av cookies genom att ladda ner och installera en plugin för din webbläsare. Du kan läsa mer om Google Remarketing i Googles dataskyddspolicy.

Facebook-, Custom Audiences och Facebook-Marketing

 1. På grund av vårt berättigade intresse för analys, optimering och ekonomisk verksamhet och drift av våra webbplatser, i enlighet med artikel 6 (1) f GDPR, använder vi den så kallade “Facebook pixel”-tjänsten från det sociala nätverket Facebook, som drivs av Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA och Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal.
 2. Med hjälp av Facebook Pixel kan Facebook bestämma för vilken målgrupp som annonser (s.k. “Facebook-annonser”) visas. Följaktligen använder vi Facebook Pixel för att visa våra Facebook-annonser enbart för Facebook-användare som har visat intresse för våra webbplatser eller som har särskilda egenskaper (t.ex. intressen i vissa ämnen eller produkter som bestäms av de besökta webbplatserna) som vi skickar till Facebook (s.k. “custom audience”). Med hjälp av Facebook Pixel vill vi också se till att våra Facebook-annonser ligger i linje med användarnas potentiella intresse och att dessa inte är störande. Med hjälp av Facebook Pixel kan vi också spåra effektiviteten av Facebook-annonser för statistiska och marknadsundersökningsändamål genom att se om användare har omdirigerats till vår webbplats efter att ha klickat på en Facebook-annons (s.k. konvertering).
 3. Facebook Pixel är integrerad med våra webbplatser och har tillåtelse att spara cookies på din enhet. Om du loggar in på Facebook eller besöker Facebook när du är inloggad kommer ditt besök att noteras i din användarprofil. Dina uppgifter är anonyma för oss vilket betyder att vi inte har möjlighet att dra slutsatser om användarens identitet. Däremot lagras och bearbetas personliga uppgifter av Facebook så att dessa kan kopplas till respektive användarprofil och dessa används av Facebook såväl som för våra egna marknadsundersökningar och reklamändamål. Om vi överför personliga uppgifter till Facebook för jämförelseändamål, krypteras dessa lokalt i webbläsaren och skickas sedan endast till Facebook via en säker HTTPs-anslutning. Detta görs enbart i syfte att matcha data krypterad av Facebook.
 4. Facebooks behandling av uppgifterna styrs av Facebooks sekretesspolicy. Specifik information och detaljer om Facebook Pixel och hur tjänsten fungerar hittar du på Facebook Hjälpcenter.
 5. Du kan neka insamlandet av data via Facebook Pixel och användandet av dina uppgifter i syfte att visa Facebook-annonser. För att ange vilken typ av annonser du ser på Facebook kan du gå till den sida som Facebook har lagt ut för detta ändamål och där följa anvisningarna om hur man ställer in användarbaserad annonsering.

Sociala medier

Facebook

Vi använder så kallade plugin-program från det sociala nätverket www.facebook.com som drivs av Facebook Inc, 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA (”Facebook”). Du kan känna igen dessa plugin-program genom Facebook-logotypen och “gilla”-knappen.

När du öppnar en sida på en av våra webbplatser som innehåller en sådan plugin, etablerar din webbläsare en direkt anslutning till Facebook-servrarna. Innehållet i plugin-programmet sänds direkt från Facebook till din webbläsare och blir inbäddad i sidan. På så sätt får Facebook information om att en användare med en specifik IP-adress, nämligen den IP-adress som tilldelats din Internet-åtkomst vid överföringen, har besökt den relevanta webbplatsen. Om du är inloggad på Facebook samtidigt som du besöker en av våra webbplatser kan de associera besöket med ditt Facebook-konto även om du inte trycker på “Gilla”-knappen. Om du använder plugin-programmet genom att klicka på “Gilla”-knappen, överförs den också från din webbläsare till Facebook och lagras där. Om du inte vill att Facebook samlar in personliga uppgifter och överför dessa till ditt Facebook-konto bör du logga ut ur Facebook innan du besöker våra webbplatser.

För information om syftet och omfattningen av Facebooks insamling och behandling av personuppgifter, dina rättigheter i detta avseende och inställningar som är tillgängliga för att skydda din integritet, se Facebooks dataskyddspolicy.

Google+

Vi använder plugin-program från det sociala nätverket Google+ från Google LLC, Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (”Google“). Du kan känna igen dessa plugin-program på våra webbplatser genom det färgade typsnittet med “Google+” samt Google+-logotypen på våra webbplatser.

När du öppnar en sida på en av våra webbplatser som innehåller en sådan plugin, etablerar din webbläsare en direkt anslutning till Googles servrar. Detta gör att innehållet i plugin-programmet kan överföras till webbläsaren och visas på vår hemsida. Google erfar på detta sätt att en användare har besökt en av våra webbplatser tillsammans med besökarens IP-adress. Om du är inloggad på Google+ och inte vill att Google ska lagra information om ditt besök måste du logga ut från ditt Google-konto innan du besöker våra webbplatser.

För information om syftet och omfattningen av datainsamling och behandling av Google, samt dina rättigheter i detta avseende och tillgängliga inställningar för att skydda din integritet, se Googles dataskyddspolicy.

UTLÄMNANDE AV DINA PERSONUPPGIFTER

Vi vidarebefordrar endast dina personuppgifter till tredje part om detta berättigas i enlighet med artikel 6 (1) b GDPR eller är absolut nödvändigt för att vi ska kunna fullfölja vårt kontrakt (artikel 6 (1) b GDPR).

LAGRINGSPERIOD

De personuppgifter som lagras av oss raderas så snart de inte längre är nödvändiga för det avsedda ändamålet och raderingen inte strider mot lagstadgade lagringskrav. Om uppgifterna inte får raderas på grund av legitima eller rättsliga skäl blir behandlingen begränsad. Det betyder att uppgifterna blir spärrade och att de är otillgängliga för vidare behandling. Detta sker om personuppgifterna måste bevaras på grund av kommersiella-och/eller skatteskäl. Därefter raderas de i enlighet med vår gallringsrutin.

DINA RÄTTIGHETER

DER Juridik är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Du har följande rättigheter gentemot oss:

 • Rätt till tillgång (artikel 15 GDPR),
 • Rätt till radering och rättelse (artikel 16 och 17 GDPR),
 • Rätt till begränsning av behandling (artikel 18 GDPR),
 • Rätt att göra invändningar mot behandling (artikel 21 GDPR), och
 • Rätt till dataportabilitet (artikel 20 GDPR).

Om du anser att vår behandling inte sker i enlighet med dataskyddslagstiftningen, har du också rätt att klaga till Integritetsskyddsmyndigheten, som är tillsynsmyndighet.

 1. Vi vill påpeka att du kan återkalla eventuellt medgivande av personuppgifter som beviljats oss när som helst. Detsamma gäller samtycke som ges till marknadsföring. Du kontaktar oss enklast angående återkallande av medgivande på följande e-postadress: Kontakt@derjuridik.se. Det respektive upphävandet kan leda till att vår tjänst blir otillgänglig för dig eller endast tillgänglig i begränsad kapacitet.
 2. I den utsträckning vi baserar bearbetningen av dina personuppgifter på våra berättigade intressen (artikel 6 (1) f GDPR) kan du göra invändningar mot behandlingen. När du gör en invändning ber vi att du anger varför vi inte ska behandla dina personuppgifter på det sätt vi har. Vid en motiverad invändning kommer vi att granska situationen och antingen stoppa eller anpassa databehandlingen eller påpeka de berättigade skälen för att fortsätta behandlingen av uppgifterna.
 3. Du har rätt till att få ett så kallat registerutdrag. Vi är öppna och transparenta med hur vi behandlar dina personuppgifter. Om du vill få en djupare insikt i vilka personuppgifter vi behandlar om dig kan du begära att få ett utdrag över personuppgifterna.
 4. Du har rätt att begära att vår behandling av dina personuppgifter begränsas så långt som möjligt. Det innebär till exempel att vi slutar behandla personuppgifter i marknadsföringssyfte. Om du bestrider att personuppgifterna som vi behandlar är korrekta kan du begära att behandlingen av personuppgifterna begränsas under den tid som behövs för att vi ska kunna kontrollera om personuppgifterna är korrekta. Om vi inte längre behöver personuppgifterna för de fastställda ändamålen, men du däremot behöver dem för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk, kan du begära begränsad behandling av uppgifterna hos oss. Det innebär att du t.ex. kan begära att vi inte raderar dina uppgifter.
 5. Du har rätt att invända mot behandling av personuppgifter som bygger på en intresseavvägning, t.ex.  den behandling vi gör i marknadsföringssyfte. Du kan läsa mer om de specifika legala grunderna för behandlingen av dina personuppgifter under respektive ändamål här ovanför.
 6. Om vår rätt att behandla dina personuppgifter grundar sig antingen på ditt samtycke eller fullgörande av ett avtal med dig har du rätt att begära att få de uppgifter som rör dig och som du har lämnat till oss överförda till en annan personuppgiftsansvarig (s.k. dataportabilitet). En förutsättning för dataportabilitet är att överföringen är tekniskt möjlig och kan ske automatiserat.
 7. Du har i vissa fall rätt att få dina personuppgifter raderade, t.ex. om personuppgifterna inte längre är nödvändiga för de ändamål som de har samlats in för. Notera att DER Juridik i vissa fall behöver spara viss information enligt lag och därmed ej får radera information. Se mer information under respektive ändamål här ovanför.
 8. Du har rätt att utan onödigt dröjsmål få felaktiga personuppgifter om dig rättade. Beroende på ändamålet med behandlingen har du även rätt att komplettera ofullständiga personuppgifter.

KONTAKTUPPGIFTER TILL PERSONUPPGIFTSANSVARIG

Om du vill ha ytterligare information om hur dina personuppgifter behandlas, eller vill utöva någon av rättigheterna ovan, vänligen kontakta oss:

DER Juridik AB
Att: VD
Lilla Nygatan 14
111 28 Stockholm
E-post: kontakt@derjuridik.se

 

Denna webbplats använder cookies

Cookies ("kakor") består av små textfiler. Dessa innehåller data som lagras på din enhet. För att kunna placera vissa typer av cookies behöver vi inhämta ditt samtycke. Vi på DER Juridik AB, orgnr. 559172-1898 använder oss av följande slags cookies. För att läsa mer om vilka cookies vi använder och lagringstid, klicka här för att komma till vår cookiepolicy.

Hantera dina cookieinställningar

Nödvändiga cookies

Nödvändiga cookies är cookies som måste placeras för att grundläggande funktioner på webbplatsen ska kunna fungera. Grundläggande funktioner är exempelvis cookies som behövs för att du ska kunna använda menyer och navigera på sajten.

Cookies för statistik

För att kunna veta hur du interagerar med webbplatsen placerar vi cookies för att föra statistik. Dessa cookies anonymiserar personuppgifter.

Cookies för annonsmätning

För att kunna erbjuda bättre service och upplevelse placerar vi cookies för att kunna anpassa marknadsföring till dig. Ett annat syfte med denna behandling är att kunna marknadsföra produkter eller tjänster till dig, ge anpassade erbjudanden eller marknadsföra och ge rekommendationer kring nya koncept utifrån vad du har köpt tidigare.

Cookies för personlig annonsmätning

För att kunna visa relevant reklam placerar vi cookies för att anpassa innehållet för dig

Cookies för anpassade annonser

För att visa relevanta och personliga annonser placerar vi cookies för att tillhandahålla unika erbjudanden som är skräddarsydda efter din användardata