Juristbyrå i Stockholm

Affärsjurister med spetskompetens inom bolagsrätt och tvistemål

Söker du en erfaren juristbyrå som värdesätter kvalitet, pålitlighet och ett personligt bemötande?
Vi på DER Juridik har lång erfarenhet av att säkerställa en rättssäker process och vi hjälper dig genom tvistens hela kedja. 

Vi kan bistå dig vid frågor rörande:

  • Bolagsbildning
  • Aktieägaravtal & aktieägartvister
  • Fastighetsköp, bostad & entreprenad
  • Internationella skiljeförfaranden
  • Alla typer av affärsavtal
  • Offentlig upphandling
  • Tvister
  • Stämningar

Hela processen igenom kommer vi att uppdatera, vägleda och ge råd baserat på väl genomtänkta rättsutredningar och strategiska överväganden.

Vi jobbar resultatinriktat med fokus på effektivisering och tillgänglighet, för att på ett smidigare och kostnadseffektivare sätt leverera juridiska tjänster till varje enskild klient.

Boka juridisk konsultation via formuläret nedan:

Kontakta oss

"*" indicates required fields

This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Om DER Juridik

DER Juridik är en snabbt växande, nytänkande byrå som biträder klienter i alla delar av Sverige och omvärlden. Vi jobbar resultatinriktat med fokus på effektivisering och tillgänglighet, för att på ett smidigare och kostnadseffektivare sätt leverera juridiska tjänster till varje enskild klient.

Våra affärsjurister tar sig an ärenden som rör sig om att ta fram noga övervägda avtal eller att hitta strategier för att lösa tvister på det sätt som är mest fördelaktigt för varje klient.

Det kan röra sig om förhandling, processer i domstol eller andra former av alternativ tvistlösning. Som förhandlare fokuserar vi inte endast på juridiken utan även på de psykologiska aspekterna av mänsklig interaktion. Oavsett val av metod arbetar vi outtröttligt för att nå det mest gynnsamma resultatet.

Våra andra rättsområden