Medarbetare

Ylli Dautaj

VD och chefsjurist

Ansvarar för det dagliga arbetet och driver större ärenden. Arbetat som professor och senior forskare. Erfarenhet från juridiskt arbete i Sverige, USA, Storbritannien och på Irland. Bidrar med integritet, energi och en stor närvaro.

Rebecca Sahlin Karlsson

Biträdande Jurist

Aykut Yucel

Junior Biträdande Jurist (arbetar med verksamhetsgrenen OrimligHyra.se)

Rawaz Rashid

Ekonomi

Ansvarar för verksamhetens finanser och är drivande i det operativa arbetet. Erfarenhet inom ekonomi och redovisning.

Malou Grönlund

HR

Ansvarar för rekrytering och den interna organisationen. Erfarenhet från stora svenska organisationer och utbildning från Stockholm och San Diego. Bidrar med nytänkande, hållbarhet och intelligens. 

Jakob Eriksson

Chief Technology Officer

Medgrundare och teknikrådgivare.

Arbetat med teknik inom svensk industri och startupbolag sedan 1998.