Om Alban

Alban Dautaj är medgrundare och partner på DER Juridik. Alban är huvudsakligen verksam inom bolagsrätt, fastighets- och hyresrätt, M&A, kommersiell avtalsrätt och tvistlösning. Han har erfarenhet av kommersiella ärenden och tvister inom en rad områden rörande olika branscher.

Alban har tidigare arbetat på en större affärsjuridisk advokatbyrå och är medgrundare av Orimlig Hyra, en legal-tech byrå som hjälper hyresgäster få tillbaka sin överhyra.   

Erfarenhet
Utbildning
Språk
Publikationer