Om Anastasiia

Anastasiia Slovak är huvudsakligen verksam inom kommersiell avtalsrätt, bolagsrätt och tvistlösning, särskilt internationella skiljeförfaranden. Hon har erfarenhet av kommersiella ärenden och tvister inom en rad områden rörande olika branscher, bl.a. aktieägaravtal, IT, bolagsrätt, fastigheter, entreprenad, etc.

Anastasiia föreläser inom olika juridiska ämnen på yrkeshögskolor och skriver artiklar för juridiska publikationer inom bl.a. skiljedomsrätt.

Erfarenhet
Utbildning
Språk
Publikationer