Om Carola

Carola Thelin är Senior Counsel på DER Juridik och huvudsakligen verksam inom fastighets- och hyresrätt, skadeståndsrätt, familjerätt och tvistlösning. Carola har tidigare arbetat som Justitiesekreterare vid Högsta domstolen och som domare vid Gällivare och Umeå tingsrätter.

Erfarenhet
Utbildning
Språk