Om Emir

Emir Nuredini är huvudsakligen verksam inom kommersiell avtalsrätt, bolagsrätt, entreprenad, fastighetsrätt, IT-rätt och tvistlösning. Han har erfarenhet av kommersiella ärenden och tvister inom en rad områden rörande olika branscher, bl.a. entreprenad, IT och fastigheter, etc.

Emir har tidigare arbetat på en större affärsjuridisk advokatbyrå, som bolagsjurist inom IT-säkerhetsbranschen, samt vid en mindre advokatbyrå där han biträtt klienter i komplexa tvistemål under egen regi.

Erfarenhet
Utbildning
Språk
Publikationer