Göran Lambertz 2023

Om Göran

Göran Lambertz anslöt till DER Juridik som Senior Counsel i januari 2023. Göran var justitieråd i Högsta domstolen mellan 2009 och 2017, då han gick i pension. Dessförinnan var han justitiekansler (2001 – 2009) och rättschef för civilrätt vid Justitiedepartementet (1997 – 2001).

Erfarenhet
Utbildning
Språk
Publikationer
Uppdrag
Övrigt