Om Linus

Linus Pöldma arbetar huvudsakligen med entreprenad- och fastighetsrätt och tvistlösning. Han har erfarenhet av kommersiella ärenden och tvister inom en rad områden rörande olika branscher, bl.a. entreprenad, fastigheter, M&A, etc.

Linus föreläser inom olika juridiska ämnen på yrkeshögskolor och skriver artiklar för juridiska publikationer inom bl.a. fastighetsrätt. Linus har tidigare arbetat som bolagsjurist på ett större entreprenadbolag.

Erfarenhet
Utbildning
Språk
Övrigt