Om Michaela

Michaela Iosifidou är huvudsakligen verksam inom kommersiell avtalsrätt, bolagsrätt, offentlig upphandling och tvistlösning. Hon har erfarenhet av kommersiella ärenden och tvister inom en rad områden rörande olika branscher, bl.a. aktieägaravtal, IT, entreprenad, legal-tech, etc.

Michaela undervisar inom olika juridiska ämnen på yrkeshögskolor och skriver artiklar för juridiska publikationer inom bl.a. skiljedomsrätt.

Erfarenhet
Utbildning
Språk
Publikationer
Övrigt