Om Sebastian

Sebastian Saint Just arbetar huvudsakligen med kommersiell avtalsrätt, förvaltningsrätt, skadeståndsrätt och tvistlösning. Sebastian föreläser inom olika juridiska ämnen på yrkeshögskolor. 

Sebastian har tidigare arbetat flera år som sakkunnig på Utrikesdepartementet med bland annat konsulära, civilrättsliga och familjerättsliga frågor.

Erfarenhet
Utbildning
Språk
Övrigt