Om Sofia

Sofia Ben Khalifa är huvudsakligen verksam inom kommersiell avtalsrätt, bolagsrätt, entreprenad, fastighetsrätt, IT-rätt och tvistlösning. Hon har erfarenhet av kommersiella ärenden och tvister inom en rad områden rörande olika branscher, bl.a. aktieägaravtal, IT, entreprenad, fastigheter, etc.

Sofia undervisar inom olika juridiska ämnen på yrkeshögskolor och skriver artiklar för juridiska publikationer inom bl.a. fastighetsrätt.

Erfarenhet
Utbildning
Språk
Publikationer
Övrigt