Om Ylli

Ylli är delägare och ansvarig för DER Juridiks tvistlösningsgrupp. Ylli är specialiserad på tvistlösning och har en särskild inriktning på internationella skiljeförfaranden (kommersiella tvister och investeringstvister).

Ylli biträder såväl stora som små klienter, från stater, statligt ägda bolag, multinationella bolag till små och medelstora bolag och privatpersoner. Han har erfarenhet av tvister inom en rad områden rörande olika branscher, bl.a. energi (fossila och förnybar); aktieägaravtal; joint ventures; entreprenad; köp- och leveransavtal; franchise, agent- och distributionsavtal; tekniköverföring; etc. Ylli har särskild expertis avseende investeringstvister och internationella kommersiella avtal.

Ylli är jur. dr. i juridik och undervisar som lektor och professor vid välrenommerade universitet. Ylli skriver dessutom böcker och artiklar inom sina expertområden.

Erfarenhet
Utbildning
Språk
Publikationer