Migrationsrätt

Migrationsrätt

Våra jurister har en bred erfarenhet av migrationsärenden och är väl insatta i utlänningslagstiftningen.

Vi företräder klienter i asylärenden, ansökan om uppehållstillstånd och arbetstillstånd. Vi lägger stor vikt vid att vara aktiva under hela ansökningsprocessen och närvarar under intervjusamtalen. Vi erbjuder rådgivning i frågor relaterade till:

  • Asylansökan
  • Uppehållstillstånd med mera (arbetstillstånd)
  • Anhöriginvandring
  • Visum

Vill du hjälp?

kontakt@derjuridik.se
·  Mån – Fre 09:00-17:00

Medarbetare