Inom byggprojekt där generalentreprenörer och underentreprenörer samverkar, växer en komplex väv av ansvarsfrågor fram. Detta komplicerade landskap beror på flera faktorer, inklusive avtalsstrukturer och hierarkiska ansvarsdelningar.

Sofia Ben Khalifa skriver om de skiftade ansvarsskarvarna inom entreprenader, där byggherren kontrakterar huvudentreprenörer som i sin tur involverar underentreprenörer. 

Läs hela artikeln här.