DER Juridik har inlett ett samarbete med Bolagsplatsen.se. Våra jurister bistår med att svara på olika typer av bolagsrättsliga frågor som Bolagsplatsen får skickade till sig.

Gå in och läs Michaela Iosifidous, Sarah van der Stads och Sanne Ringdals texter om bland annat holdingbolag!

 
Vad är ett holdingbolag?

Hur tar man över ett aktiebolag?

Kan ett företag köpa av privatpersoner?