Ava Setayesh 

”Bostadsbristen i landet har skapat incitament till bildandet och användandet av uthyrningsbolag vars verksamhet går ut på att hyra ut lägenheter i andra hand. Dessa bolag används ofta för att kringgå de skyddsbestämmelser i 12 kapitlet jordabalken som finns till förmån för hyresgäster, exempelvis regler om skälig hyra och besittningsskydd”

Ava Setayesh skriver om frågor i kölvattnet av Högsta domstolens mål T 7236–21 på Norstedts Juridik.

Läs hela artikeln här.