Har du som privatperson köpt en tjänst av ett företag? Du kanske har anlitat någon för att renovera ditt kök, anlägga en altan eller reparera din TV? 

Oavsett är det viktigt att du som konsument blir nöjd med resultatet och att det blir som förväntat. Men vad händer om man inte blir nöjd? Kanske blir resultatet så illa att du till och med vill häva avtalet. Här kommer tre snabba om vilka möjligheter du som konsument har när du känner dig missnöjd med en tjänst:

  • Om du inte redan har betalat, håll inne betalningen och reklamera felet. Begär sedan att företaget avhjälper felet innan du betalar. Du har i princip alltid rätt att få ett fel avhjälpt. Företaget ska då åtgärda felet så gott det går.
  • Om felet kvarstår har företaget rätt att avhjälpa ännu en gång innan du kan begära prisavdrag eller hävning.
  • Sker inte något avhjälpande i tid eller har det skett två gånger utan att du är nöjd med resultatet? Begär prisavdrag eller hävning! Du har alltid rätt till prisavdrag om felet inte kan avhjälpas. Hävning är ett sista alternativ och kräver att felet är så omfattande att själva syftet med tjänsten gått förlorat. Så är fallet om man till exempel inte kan titta på den TV som skulle repareras eller om en renovering av ett kök är så pass bristfällig att man inte kan nyttja det.