Ava Setayesh

Andrahandsmarknaden utgör en betydande del av Sveriges bostadsmarknad. I den rådande bostadskrisen är andrahandsuthyrning för många en nödvändig lösning för att hitta en bostad. Ett vanligt förekommande upplägg vid andrahandsuthyrning är att företag fungerar som mellanhand och hyr lägenheter i första hand för att sedan hyra ut dem i andra hand.

Ava Setayesh skriver om andrahandshyresgästers möjligheter att rikta återkrav avseende oskälig hyra

Läs hela artikeln här.