I takt med urbaniseringens framfart och den ökade bostadsbristen blir renovering av hyresrätter allt mer betydelsefullt. Trots att hyreslägenheter utgör en ekonomiskt hållbar och flexibel bostadsform, lider många av dessa bostäder av åldrande och förfall. Renovering av hyresrätter erbjuder en exceptionell möjlighet att förbättra boendekvaliteten och skapa en trivsammare miljö för hyresgästerna.

Sofia Ben Khalifa skriver om de viktiga regler och begräsningar som måste beaktas när det gäller renovering inom ramen för hyresrätter

Läs hela artikeln här.