Idag byggs det många nya bostäder och många köper nyproducerade bostadsrätter. Köpeavtal av nyproduktion brukar dock ingås långt innan bostaden är färdig, ett så kallat förhandsavtal, och mycket kan därför hända under den tiden. Frågan är vilka möjligheter du har när köpet inte riktigt blev som du tänkt dig och du vill träda ur avtalet?

Nedan har vi sammanfattat tre situationer som ger dig som köpare rätt att träda ur ett förhandsavtal:

  1. Om lägenheten inte upplåts med bostadsrätt senast vid inflyttningen – det innebär att du senast vid inflyttningsdatumet ska ha rätt att bli medlem i bostadsrättsföreningen.
  2. Om upplåtelse inte sker i tid enligt vad ni kommit överens om i förhandsavtalet – tanken är att upplåtelserätten ska inträda senast kort efter dagen för tillträdet. Det innebär att du har rätt att frånträda avtalet om ingen upplåtelse sker i nära anslutning till inflyttningen.
  3. Om avgifterna som ska betalas för bostadsrätten är mycket högre än enligt förhandsavtalet och uppsägning sker inom tre månader från att man får kännedom om den högre avgiften.