Utnyttja kontakt- och arbetsmarknadsdagarna
De flesta universiteten organiserar kontakt- eller arbetsmarknadsdagar för att ge studenterna en chans att träffa och prata med framtida arbetsgivare. Dessa tillfällen ger dig en bättre inblick i hur det är att arbeta för vissa arbetsgivare inom juristbranschen. Tack vare kontaktdagarna i Uppsala fick jag själv tillfälle att ha en privat konversation med arbetstagare på Vinge och Kronofogden via Zoom, där jag förutsättningslöst kunde ställa de frågor som man kanske inte är lika benägen att ställa på en faktisk arbetsintervju. Är det således en särskild arbetsgivare som du är nyfiken på kan du genom kontaktdagarna få större insikt i hur det är att arbeta hos just dem, och om du inte riktigt vet vad du vill göra i framtiden kan du utnyttja tillfället till att få prata med så många olika arbetsgivare som möjligt.

Sök andra jobb än de på byrå
Som juriststudent är det lätt att få uppfattningen att det endast går att jobba som jurist på byrå eller inom domstolsväsendet. Sanningen är dock att arbetsmarknaden för jurister är otroligt stor. Du kan till exempel jobba på myndighet eller i kommun, eller varför inte som civilutredare hos polisen? Myndighetsjobben är även otroligt varierade med flertalet olika rättsområden som fokus. Den som är intresserad av IT-rätt och dataskyddsfrågor kan söka sig till integritetsskyddsmyndigheten, medan den som vill syssla med hyresrättsliga spörsmål kan söka jobb hos hyresnämnden. Längre fram i karriären öppnar sig även fler möjligheter, som att till exempel bli jurist för ett produktionsbolag om du gillar film och immaterialrätt. Kontentan är att jurister behövs inom flera olika områden, och om du letar tillräckligt noga kan du säkert hitta något som passar just dig.

Tänk även på att all juridisk erfarenhet du kan samla på dig antingen innan eller efter examen är bra. Under studietiden måste du inte ha extrajobb på byrå, utan även juridiskt volontärarbete eller juridisk rådgivning via exempelvis Lawline kan ge sådan praktisk erfarenhet som värderas av framtida arbetsgivare. Är det trots allt byrålivet du vill åt till slut är även myndighetsjobb eller annat juridiskt arbete ett bra steg på vägen dit.

Rannsaka dig själv
Som nyexaminerad jurist har jag tvingats att fråga mig själv vad det är jag egentligen vill åt med min framtida karriär. Det är lätt att svepas med i vad man ”ska” eller ”borde” göra av sina vänner och kursare som nästan alla verkar tråna efter de stora affärsbyråerna. Själv har jag inte haft något intresse av att jaga prestige, utan önskar att bli en så bra jurist som möjligt inom de rättsområden som jag är mest intresserad av. Därför har jag valt att prioritera arbetsgivare som tidigt ger mig kvalificerade, juridiska uppgifter och som har ett genuint intresse för min personliga utveckling.

Den väg du väljer att ta måste inte vara den som alla andra förespråkar. I slutändan är loppet endast med dig själv, och det är du som bäst kan avgöra vad du vill ha ut av din karriär. Mycket av livet är även tillfälligheter och ofta är det slumpen som avgör var man hamnar. Så våga chansa, satsa på det du tycker är roligt och gör ett riktigt bra jobb så kommer allt att bli bra till slut.