Ska du bilda bolag? Vid bolagsbildning är i allmänhet de delägare som är med och bildar bolaget överens om vad målet med bolaget är, hur det ska drivas och de olika delägarnas roll i bolaget. Det är dock vanligt att synen på hur framtida händelser ska hanteras skiljer sig åt delägarna emellan. Att upprätta ett aktieägaravtal är därför viktigt för att undvika onödiga konflikter vid framtida meningsskiljaktigheter.

Ett aktieägaravtal är ett avtal som ingås mellan alla eller vissa ägare i ett aktiebolag och reglerar avtalsparternas inbördes förhållanden. Vanliga bestämmelser att ha med i ett aktieägaravtal är till exempel:

  • hur bolaget ska finansieras
  • hur bolagets struktur ska se ut
  • hur beslut av aktieägarna ska fattas

Andra frågor som är viktiga att ta ställning till innan en konflikt mellan delägarna uppstått är till exempel vad som ska gälla om en delägare vill sälja sina aktier, avsluta sitt arbete i bolaget eller vad som ska gälla om någon delägare avlider.

Vi på DER Juridik kan hjälpa dig att upprätta ett aktieägaravtal efter just dina och ditt bolags förutsättningar samt bistå dig om det uppstått tvist med anledning av aktieägaravtal. Våra affärsjurister ser till att ditt aktieägaravtal är skräddarsytt efter just din situation och biträder dig vid eventuell tvist.