Affärsjurister

Vi är DER.

DER Juridik är en snabbt växande, nytänkande byrå som biträder klienter i alla delar av Sverige och omvärlden. I vår moderna approach har vi valt att behålla det bästa från klassiskt juridiskt hantverk men samtidigt kombinera detta med en inriktning på effektivisering och tillgänglighet. Detta i syfte att på ett smidigare och kostnadseffektivare sätt leverera juridiska tjänster till varje enskild kund.

Vi värdesätter tillgänglighet, kvalitet, pålitlighet och ett personligt bemötande. I varje ärende kartlägger vi våra klienters intressen och behov för att hitta de lösningar som är unikt anpassade för varje klient. Det kan röra sig om att ta fram noga övervägda avtal eller att hitta strategier för att lösa tvister på det sätt som är mest fördelaktigt för varje klient. Det kan röra sig om förhandling, processer i domstol eller andra former av alternativ tvistlösning. Som förhandlare fokuserar vi inte endast på juridiken utan även på de psykologiska aspekterna av mänsklig interaktion. Oavsett val av metod arbetar vi outtröttligt för att nå det mest gynnsamma resultatet.

Vår kompetens innefattar samtliga områden inom affärsjuridiken men även ett flertal andra områden som fastighet och entreprenad, tvistlösning, internationell rätt och skiljeförfarande. För närvarande arbetar vi parallellt med komplexa, omfattande ärenden och mindre, enklare uppdrag. Potentiella klienter är välkomna att kontakta oss i såväl större som mindre angelägenheter.

Vårt team består av jurister med kompetens inom både svensk och internationell rätt. Detta inkluderar medarbetare med antingen juristexamen eller erfarenhet av praktisk juridisk verksamhet från USA, Irland, Storbritannien, Indien och Sverige. Samtliga medarbetare har även studerat juridik vid något av de främsta universiteten i Sverige och besitter en djupgående kunskap om svensk rätt. Flera av våra affärsjurister är även akademiskt aktiva och undervisar vid universitet och högskolor i ett flertal länder.

Inom sina expertisområden publicerar flera medarbetare även artiklar i de mest erkända internationella journalerna.

Som en del i byråns internationella prägel kan vi även erbjuda våra klienter pålitlig juridisk representation på plats i såväl USA och Irland som Frankrike och Indien. Detta tack vare en rad gränsöverskridande samarbeten med framstående jurister i andra jurisdiktioner. I anslutning till detta har vi även en inriktning på internationella skiljeförfaranden och internationella finansiella transaktioner.

Path-22
IMG_2737

Våra klienter uppskattar

Effektivitet

Personlig service

Tillgänglighet

Pris

Har du frågor?