Om byrån

Vi är DER.

DER Juridik är en nytänkande svensk affärsjuridisk byrå med en internationell prägel. I vår moderna approach har vi valt att behålla det bästa från klassiskt juridiskt hantverk och kombinerat detta med en inriktning på effektivisering och tillgänglighet. Detta i syfte att på ett smidigare och kostnadseffektivare sätt leverera kvalitativa juridiska tjänster till varje enskild klient.

Vi värdesätter tillgänglighet, kvalitet, pålitlighet och ett personligt bemötande. I varje ärende kartlägger vi våra klienters intressen och behov för att hitta lösningar som är unikt anpassade för varje klient. Det kan röra sig om att ta fram noga övervägda avtal, att hitta strategier för att lösa tvister på det sätt som är mest fördelaktigt, förhandling, processer i domstol eller andra former av alternativ tvistelösning. Som förhandlare fokuserar vi inte bara på juridiken utan även på de psykologiska aspekterna av mänsklig interaktion. Oavsett val av metod arbetar vi outtröttligt för att nå det mest gynnsamma resultatet.

På DER Juridik är vi bland annat specialiserade inom bolagsrätt, fastighetsrätt, entreprenadrätt, kommersiella avtal, skadeståndsrätt, tvistelösning och internationella skiljeförfaranden. Vårt team består av jurister med kompetens inom både svensk och internationell rätt. Flera av våra jurister är akademiskt aktiva och undervisar vid universitet och högskolor i ett flertal länder. Inom sina expertisområden publicerar flera medarbetare även artiklar i de mest erkända internationella journalerna.

Som en del i byråns internationella prägel bistår vi klienter även utomlands. För att möta våra klienters behov arbetar vi med gränsöverskridande samarbeten med framstående byråer i andra jurisdiktioner.

Path-22
Gruppbild DER 4 pers dec 2022

Våra klienter uppskattar

Effektivitet

Personlig service

Tillgänglighet

Pris

Har du frågor?