Ylli Dautaj

VD och chefsjurist

VD och chefsjurist

Ansvarar för det dagliga arbetet och driver större ärenden. Arbetat som professor och senior forskare. Erfarenhet från juridiskt arbete i Sverige, USA, Storbritannien och på Irland. Bidrar med integritet, energi och en stor närvaro.

University College Cork, Ireland, LL.B. (2017)
Uppsala Universitet, LL.M. (2015)
Pennsylvania State University, LL.M. (2018)
University of Edinburgh, Ph.D. Candidate (2019-)

Ansvarsområde:

Förhandling och avtal; kommersiella transaktioner; licens avtal; GDPR; köprättsliga tvister; skiljeförfarande; statsimmunitet och annan traktaträtt inom investering