Rättsområden

Arbetsrätt

Inom området arbetsrätt har vi representerat såväl företag som privatpersoner och aktörer inom det offentliga så som ambassader. Vi arbetar med samtliga arbetsrättsliga frågeställningar som kan uppkomma. Det innefattar bland annat upprättande av anställningsavtal, avslutande av anställningar och förhandlingar mellan arbetsgivare och arbetstagare. Vad gäller tvist har vi erfarenhet av representation för såväl arbetsgivarsidan som arbetstagarsidan och har varit framgångsrika i tvist om brott mot lojalitetsplikten, skydd för företagshemligheter samt konkurrensklausuler.

Våra andra tjänster