Rättsområden

Bolagsrätt

Bolagsrätt är grunden i många affärsverksamheter och omfattar ett brett spektrum av juridiska frågor. Vi biträder därför våra klienter från ax till limpa med bolagsbildning, omstruktureringar, koncernbildning, styrelsefrågor, skattefrågor och eventuell likvidation. Vi hjälper också till att säkra finansiering genom t.ex. aktieemissioner med tillhörande rådgivning kring bland annat aktieägaravtal.

Våra andra tjänster