Rättsområden

Bolagsrätt

Bolagsrätt är grunden i många affärsverksamheter och omfattar ett brett spektrum av juridiska frågor. Vi biträder våra klienter från ax till limpa med bland annat bolagsbildning, omstruktureringar, koncernbildning och styrelsefrågor. Vi hjälper också till att säkra finansiering genom t.ex. aktieemissioner med tillhörande rådgivning kring bland annat aktieägaravtal.

Våra andra rättsområden