Rättsområden

Fastighet, bostad & entreprenad

Inom dessa rättsområden representerar vi bolag, fastighetsägare, bostadsrättsinnehavare och bostadsrättsföreningar som söker rådgivning eller representation vid tvister. Även inom detta område upprättar vi, granskar och förhandlar fram avtal. Då våra experter också undervisar inom entreprenadrätt har vi god kännedom om de olika standardavtalen inom entreprenadrätten och kan anpassa och skräddarsy dessa efter klientens önskemål och behov. Vi företräder också parter i tvist om exempelvis fel i fastighet eller bostadsrätt, dolda fel eller övriga entreprenadrättsliga tvister. Vi har även med framgång bistått klienter vid bygglovsansökningar, något som vi också blivit uppmärksammade i media kring.

Våra andra tjänster