Rättsområden

Fastighet, bostad & entreprenad

DER Juridik erbjuder fullservice inom samtliga fastighetsrelaterade ärenden. Vi representerar bolag, kommuner, fastighetsägare, bostadsrättsinnehavare och bostadsrättsföreningar som söker rådgivning eller representation vid tvister. Våra uppdrag omfattar bl a upprättande, granskning och förhandling av olika typer av fastighets- och hyresrättsliga avtal, fel- och skadeståndsansvar, plan- och bygglovsfrågor, exploatering, miljörättsliga frågor, samt tvister avseende fastigheter. Då våra experter också undervisar inom entreprenadrätt har vi god kännedom om de olika standardavtalen inom entreprenadrätten. Vi har även med framgång bistått klienter vid bygglovsansökningar, något som vi också blivit uppmärksammade kring i media.