Rättsområden

M&A / Företagsöverlåtelser

Mergers and acquisitions (M&A) är ett juridiskt krävande affärsområde som ofta berör stora ekonomiska värden. Vi bistår därför våra kunder med rådgivning genom hela överlåtelseprocessen för att säkerställa det bästa möjliga resultatet. Vi ser till att våra klienter får ”due dilligence” dvs. grundlig genomgång av företagets ekonomiska och juridiska förutsättningar. Vi kartlägger avtal som företaget är bundet av, bedömer risker för framtida tvister och skadeståndsanspråk. Vi förbereder sekretessavtal som skyddar överlåtelseförhandlingar från att läcka ut samt skriver ”letter av intent” för att underlätta förhandlingssituationen. Vi granskar försäljningens/köpets skatterättsliga konsekvenser och bistår med råd kring det mest gynnsamma upplägget. Vi ser också till att själva överlåtelseavtalet säkrar våra klienters intressen.

Våra andra tjänster