Rättsområden

Hästjuridik

Hästjuridik eller som det kallas på engelska ”Equine Law” är ett mångfacetterat område. Det som gör sig vanligast förekommande är fel i häst. Fel i häst är exempelvis sådant som påverkar ridbarheten, sådant som köparen inte kände till före köpet, sådant som avviker från vad säljaren garanterat innan köpet, från parternas avtal eller från en ändamålsenlig standard.

Även om det rör sig om ett levande djur är det köplagen eller konsumentköplagen som aktualiseras, beroende på om köpet rör ett konsumentförhållande eller inte. Det finns olika faktorer att ta ställning till i bedömningen av om det rör sig om en näringsidkare och konsument b.la. antalet hästar som säljaren sålt, marknadsföringen och köparens uppfattning.

Det är även vanligt att hästköp sker över landsgränserna varför EU-rätten aktualiseras. Vilket land eller orts domstol är tillämplig? Vilket lands lag är tillämplig?

Den köpare som är missnöjd med ett hästköp måste även ta ställning till vad den vill uppnå. Önskar köparen häva köpet? Kräva prisavdrag? Skadestånd?

Det finns flera parametrar att ta ställning till, både innan ett hästköp för att förhindra en tvist och när en tvist redan har uppstått. DER Juridik har erfarenhet från såväl avtalsrätten som hästvärlden och hjälper dig oavsett vilken sida av stängslet du befinner dig på.

Våra andra tjänster