Rättsområden

Immaterialrätt, marknadsrätt & medierätt

Vi biträder våra klienter i alla frågor som rör immaterialrätt, medierätt och marknadsrätt. Vi hjälper till att skydda kundens upphovsrätt, patenträtt, mönsterrätt, varumärkesrätt och företagshemligheter. Vi upprättar avtal och bistår vid immaterialrättsliga transaktioner för att förebygga framtida intrång. När en tvist är vid handen representerar vi klienten för att säkra den mest effektiva tvistlösningen.

Våra andra tjänster