Rättsområden

Internationella skiljeför- faranden & investeringsrätt

Internationell investeringsrätt är ett växande tvisteområde som blir aktuellt för allt fler bolag i dagens globaliserade värld. Med över 3 000 bilaterala investeringsskyddsavtal och ett flertal multilaterala traktat blir området både relevant och svårnavigerat. DER Juridik är därför ett självklart val för klienter som behöver stöd i denna djungel.

Våra medarbetare besitter unik kompetens kring internationella skiljeförfaranden avseende tvister mellan investerare och stater. Våra jurister har både praktisk erfarenhet av en mängd skiljeförfaranden och fördjupad kunskap på området tack vare den rättsvetenskapliga forskning som de bedriver. Denna unika kombination av teori och praktik gör DER Juridik till en ledande byrå inom internationella investeringstvister.

Våra andra rättsområden