Rättsområden

Kommersiella avtal

Inom kommersiell avtalsrätt bistår vi klienter med granskning, utformning och förhandling av samtliga typer av avtal. Det kan exempelvis röra sig om samarbetsavtal, leveransavtal, återförsäljaravtal eller internationella avtal av olika slag. Vid en avtalsgranskning erbjuder vi en riskanalys för att i alla delar kvalitetssäkra klientens avtal. Vid upprättandet av ett nytt avtal anpassar vi villkoren efter klientens unika önskemål och behov. Behöver villkoren framförhandlas med en eller flera andra avtalsparter säkerställer vi med hjälp av vår expertis inom förhandling att klientens intressen tillvaratas.

Våra andra rättsområden