Rättsområden

Kommersiell avtalsrätt

Inom kommersiell avtalsrätt bistår vi våra klienter med granskning, utformning och förhandling av samtliga typer av avtal. Det kan exempelvis röra sig om samarbetsavtal, leveransavtal, återförsäljaravtal eller internationella avtal av olika slag. Vid en avtalsgranskning erbjuder vi en riskanalys för att i alla delar kvalitetssäkra ert avtal. Vid upprättandet av ett nytt avtal anpassar vi villkoren efter era unika önskemål och behov. Behöver villkoren framförhandlas med en eller flera andra avtalsparter kommer vi med hjälp av vår expertis inom förhandling säkerställa att era intressen tillvaratas.

Våra andra tjänster