Rättsområden

Offentlig upphandling

Vi erbjuder våra klienter stöd i hela anbudsprocessen och verkar för att ta fram ett kvalitetssäkrat anbud. Tillsammans med klientens anbudsteam arbetar vi med att detaljerat granska förfrågningsunderlaget. Vi assisterar och agerar bollplank vid upprättande av obligatoriska dokument och formulering av frågor till upphandlande myndighet samt säkerställer att alla ska-krav är uppfyllda. Vi biträder även vid överprövningsfrågor samt ger löpande rådgivning i upphandlingsrättsliga frågor.

Vill ni arbeta mot den offentliga sektorn? Låt oss hjälpa er att öka era chanser att vinna offentliga upphandlingar.

Våra andra tjänster