Rättsområden

Skadeståndsrätt

DER Juridik har stor erfarenhet av att hjälpa bolag och privatpersoner rörande skadeståndsrättsliga tvister. Vi arbetar främst med att säkerställa att våra klienter får kompensation för ekonomiska förluster, antingen i en tvist om just skadestånd eller i anslutning till andra krav. Utöver rena förmögenhetsskador företräder vi även klienter som råkat ut för andra typer av skador, såsom personskador, sakskador eller produktskador. I syfte att nå full kompensation för skada utför vi detaljerade utredningar kring skadan, konsekvenserna av denna samt vad som bör ersättas.

Våra andra rättsområden