Rättsområden

Skadeståndsrätt

På detta område arbetar vi främst med att säkerställa att våra klienter får kompensation för ekonomiska förluster, antingen i en tvist om just skadestånd eller i anslutning till andra krav. Utöver rena förmögenhetsskador företräder vi även klienter som råkat ut för andra typer av skador, såsom personskador, sakskador eller produktskador. I syfte att nå full kompensation för skada utför vi detaljerade utredningar kring skadan, konsekvenserna av denna samt vad som bör ersättas.

Våra andra tjänster