Back Arrow

Stämning

En stämning är, till skillnad från hur ordet ofta används i vardagligt tal, något som utfärdas av allmän domstol, efter det att stämningsansökan inkommit till domstolen. Stämningsansökan skickas i tvistemål in av käranden, och i brottmål av åklagaren, och ska innehålla information om bland annat (1) vilket domslut käranden eller åklagaren vill att domstolen ska meddela, kallas yrkande; (2) bakgrunden till tvisten och de omständigheter som ligger till grund för yrkanden; (3) den bevisning som käranden eller åklagaren vill använda sig av och vad som ska styrkas med varje bevis.

Domstolen kan antingen avvisa sansökan, förelägga käranden eller åklagaren att avhjälpa eventuella brister, eller utfärda stämning. Beslutar domstolen att utfärda stämning ska denna skickas till svaranden, vilket markerar början på rättsprocessen. Svaranden måste därefter svara på hur man ställer sig till kärandens eller åklagarens yrkande.

På DER Juridik kan du få hjälp med att upprätta en stämningsansökan så du inte missar viktiga detaljer och ger ditt käromål de bästa förutsättningarna till framgång.