Rättsområden

Tvist

Behöver du hjälp med en tvist?
Vi har en bred erfarenhet av att driva tvister inom olika områden. Främst inriktar vi oss på tvister som rör affärsjuridik, fastighet, entreprenad, skadestånd, arbetsrätt, förvaltningsrätt och miljörätt. Vi representerar klienter vid samtliga instanser i både allmänna domstolar som tingsrätt, hovrätt och högsta domstol och förvaltningsrättsliga domstolar som förvaltningsrätt, kammarrätt och högsta förvaltningsdomstolen. Vid behov kan vi även bistå vid enklare förfaranden hos kronofogdemyndigheten.

Vårt tvistlösningsteam hanterar tvistens hela kedja. Det inkluderar utredningar, skriftväxling, förhandlingar, domstolsprocesser samt verkställighet av dom. Vid sidan av traditionell process i domstol bistår vi er även vid skiljeförfaranden och andra former av alternativ tvistlösning. För att förhindra och kontrollera eventuella framtida tvister bygger vi också in skräddarsydda tvistlösningsklausuler i våra klienters avtal.

Hela processen igenom kommer vi att uppdatera, vägleda och ge råd baserat på väl genomtänkta rättsutredningar och strategiska överväganden. Vi står odelat på våra klienters sida och kommer inte att nöja oss förrän våra klienters intressen har fullständigt tagits tillvara.

Våra andra tjänster