Rättsområden

Tvistelösning

Ett av våra kärnområden är tvistelösning. DER Juridiks tvistelösningsgrupp fokuserar särskilt på internationella skiljeförfaranden och kommersiella tvister. Vi biträder regelbundet svenska och internationella klienter inom branscher och verksamhetsområden såsom bolagsrätt, fastighet och entreprenad, IT och marknadsföring.

Vi har gedigen erfarenhet av såväl domstolstvister som skiljeförfarande enligt regler och institut såsom SCC, FAI, ICC, LCIA och ICSID.

Vår tvistelösningsgrupp hanterar tvistens hela kedja. Det inkluderar utredningar, skriftväxling, förhandlingar, domstolsprocesser samt verkställighet av dom. Hela processen igenom kommer vi att uppdatera, vägleda och ge råd baserat på väl genomtänkta rättsutredningar och strategiska överväganden.

Våra andra rättsområden