Rättsområden

Fordran

En fordran utgör ett slags rättsligt anspråk som en person har gentemot en annan. Förenklat innebär innehavet av en fordran att innehavaren har rätt att få betalt. Den som är skyldig att betala brukar i juridiska termer benämnas gäldenär, medan den som har rätt till betalning kallas för borgenär. En borgenär är således den som har en fordran, medan gäldenären har en motsvarande skuld. En tvist om fordran i domstol kallas för fordringstvist.

Om du har en fordran gentemot någon kan vi på D.E.R Juridik hjälpa dig att få betalt. Våra affärsjurister har en gedigen erfarenhet av fordran och fordringstvister från att företräda klienter både nationellt och internationellt, och kan bistå dig med allt som en eventuell fordran innebär.

Våra andra rättsområden